Secció Entrevistes

Entrevista Joana Moral, tutora de 5è i mestra d’anglès.

Entrevista Margalida Plomer Arbona, tutora de 6è de primària.

Entrevista Antònia Truyol, secretària del ceip S’albufera

Entrevista Maria Vera, directora del ceip s’albufera.

Entrevista Tomeu Vives, PT del primer cicle de primària del centre.

Entrevista Assumpció Celaya, cap d’estudis i tutora de 6è.

Entrevista Pere Joan Bonet, mestre d’educació física.