Secció Entrevistes

Entrevista Maria Vera, directora del ceip s’albufera.

Entrevista Tomeu Vives, PT del primer cicle de primària del centre.

Entrevista Assumpció Celaya, cap d’estudis i tutora de 6è.

Entrevista Pere Joan Bonet, mestre d’educació física.