Hort escolar

El curs 2015/2016 hem posat en marxa el projecte d’hort escolar. Es tracta d’un hort ecològic basat en el respecte a la natura. Hem acondicionat un espai per dur-lo a terme.

Amb aquest projecte es treballen diferents continguts a partir de l’observació, manipulació i treball en equip així com també el respecte, la responsabilitat i la conscienciació cap el medi ambient.

El projecte es duu a terme a infantil i primària. A infantil es treballa a partir dels ambients. A primària, l’hort escolar es treballa a través de grups flexibles amb alumnes de diferents cicles, i juntament amb altres tallers (cuina, manualitat i dibuix). Els alumnes hi van setmanalment.

Una comissió s’encarrega de treballar i desenvolupar el projecte durant tot el curs.