Escola matinera

Descripció del servei

El centre ofereix el servei d’escola matinera per a aquelles famílies que per diverses raons necessiten deixar els seus fills a l’escola abans del començament de l’horari lectiu (a les 9:00 hores). Una monitora s’encarrega d’aquests alumnes.

Horari

A partir de les 7:00 a les 9:00 hores del dematí.

Preus

Aquest servei té un cost de 30€ mensuals o 3€ diaris.

Gestió

APIMA i el centre.

Documents

  • Full de sol·licitud