Qui som?

Aquest és el nostre equip de professionals:

  • Equip directiu.

Director/a CEIP S'Albufera  Maria Vera Guayta
Secretari/ària CEIP S'Albufera  Maria Magdalena Pons Reynés
Cap d’estudis CEIP S'Albufera  Assumpció Celaya Guerrero
  • Educació Infantil.

P3 CEIP S'Albufera Paquita Seguí Ardila
P4 CEIP S'Albufera  Antònia Colom Juan
P5 CEIP S'Albufera Franky Ventayol Monreal
+1 CEIP S'Albufera Francisca Bauçà Torrandell
  • Educació Primària.

1r CEIP S'Albufera Aina Palou Bisquerra
2n CEIP S'Albufera Maria Antònia Crespí Mascaró
3r CEIP S'Albufera Maria Pilar Salort Gómez
4t CEIP S'Albufera Mònica Torelló March
CEIP S'Albufera Margalida Plomer Arbona
CEIP S'Albufera Assumpció Celaya Guerrero
  • Especialistes.

Anglès CEIP S'Albufera  Joana Maria Moral Carruana
Música CEIP S'Albufera  Catalina Seguí Quetglas
Educació Física CEIP S'Albufera  Joana Juan Torrens
Religió CEIP S'Albufera  Joan Antoni Llabrés Payeras
  • Equip de suport.

PT CEIP S'Albufera  Tomeu Vives Collada
AL CEIP S'Albufera  Aina Vidal Fullana
PT CEIP S'Albufera  Joana Rosselló Gaia
Conversa CEIP S'Albufera  Àngela Alemany Vives
SMOE CEIP S'Albufera  Àgueda Escalera Castillo
EOEP CEIP S'Albufera  Damiana Vanrell Oliver
AL  CEIP S'Albufera  Maite Rodríguez Fiol
  • Personal no docent.
Bidell CEIP S'Albufera  Pep Toni Fernández Bernat
Menjador CEIP S'Albufera  Ana Crespo Palomo
Escola matinera CEIP S'Albufera  Esperanza Ros Parra
Monitora Bus Escolar CEIP S'Albufera  Carolina Souto Mora
Netejadora CEIP S'Albufera  Loli Parreño Barragán