Qui som?

cursos

Aquest és el nostre equip de professionals:

  • Equip directiu.

Director/a CEIP S'Albufera  Jesús Martínez Valladares
Secretari/ària CEIP S'Albufera  Maria Magdalena Pons Reynés
Cap d’estudis CEIP S'Albufera  Marga Perelló Torrandell
  • Educació Infantil.

P3 CEIP S'Albufera  Antònia Colom Juan
P4 CEIP S'Albufera  Franky Ventayol Monreal
P5 CEIP S'Albufera  Francisca Bauçà Torrandell
+1 CEIP S'Albufera  Paquita Seguí Ardila
  • Educació Primària.

1r CEIP S'Albufera  Maria Antònia Crespí Mascaró
2n CEIP S'Albufera  Aina Palou Bisquerra
3r CEIP S'Albufera  Mònica Torelló March
4t CEIP S'Albufera  Maria Vera Guaita
CEIP S'Albufera  Assumpció Celaya Guerrero
CEIP S'Albufera  Margalida Plomer Arbona
  • Especialistes.

Anglès CEIP S'Albufera  Joana Maria Moral Carruana
Música CEIP S'Albufera  Catalina Seguí Quetglas
Educació Física CEIP S'Albufera  Antonio Enríquez Rodríguez
Religió CEIP S'Albufera  Marga Perelló Torrandell
  • Equip de suport.

AD CEIP S'Albufera  Cati Bota Martorell
AL CEIP S'Albufera  Laura Martínez Morcillo
PT CEIP S'Albufera  Joana Rosselló Gaia
Conversa CEIP S'Albufera  Àngela Alemany Vives
SMOE CEIP S'Albufera  Àgueda Escalera Castillo
EOEP CEIP S'Albufera Melanie Busquets Jörg
ATE CEIP S'Albufera Maria Àngels Llabrés Serra
  • Personal no docent.
Bidell CEIP S'Albufera  Pep Toni Fernández Bernat
Menjador CEIP S'Albufera  Ana Crespo Palomo
Escola matinera CEIP S'Albufera  Esperanza Ros Parra
Netejadora CEIP S'Albufera  Loli Parreño Barragán