Calendari escolar

Els alumnes d’Educació Infantil i Educació Primària iniciaran les classes el dia 13 de setembre de 2017 i les finalitzaran el dia 22 de juny de 2018, amb un total de 176 dies lectius.

Durant el curs escolar 2017-2018, tindran la consideració de períodes de vacances:

  • Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos.
  • Pasqua: del 29 de març al 8 d’abril de 2018, ambdós inclosos.

Dies festius

Tindran la consideració de dies festius:

  • Dia 12 d’octubre de 2017 (Festa Nacional)
  • Dia 1 de novembre de 2017 (Tots Sants)
  • Dia 6 de desembre de 2017 (Constitució)
  • Dia 8 de desembre de 2017 (Immaculada Concepció)
  • Dia 1 de març de 2018 (Dia de les Balears)
  • Dia 1 de maig de 2018 (Treballador)

Té la consideració de dia no lectiu:

  • Dia 2 de març de 2018 (Festa escolar unificada)

Els dies festius triats pel Consell Escolar seran els següents:

  • Pendets de confirmació

Documents

– Calendari escolar