Calendari escolar

Els alumnes d’Educació Infantil i Educació Primària iniciaran les classes el dia 13 de setembre de 2017 i les finalitzaran el dia 22 de juny de 2018, amb un total de 176 dies lectius.

Durant el curs escolar 2017-2018, tindran la consideració de períodes de vacances:

 • Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos.
 • Pasqua: del 29 de març al 8 d’abril de 2018, ambdós inclosos.

Dies festius

Tindran la consideració de dies festius:

 • Dia 12 d’octubre de 2017 (Festa Nacional)
 • Dia 1 de novembre de 2017 (Tots Sants)
 • Dia 6 de desembre de 2017 (Constitució)
 • Dia 8 de desembre de 2017 (Immaculada Concepció)
 • Dia 1 de març de 2018 (Dia de les Balears)
 • Dia 1 de maig de 2018 (Treballador)

Té la consideració de dia no lectiu:

 • Dia 2 de març de 2018 (Festa escolar unificada)

Els dies festius triats pel Consell Escolar seran els següents:

 • Dia 7 de desembre de 2017
 • Dia 17 de gener de 2018
 • Dia 30 d’abril de 2018

Documents

Calendari escolar