Divendres 23 de febrer de 2018

Naturals Grup b : pagina 13 exercicis ,4 i 5 pagina 14 exercici 1 i 2.                                                               Naturals Grup a:pag 14 exercicis 1 i 2,pagina 15 exercicis 1 i9 2.