Dimecres 7 de febrer de 2018

Matematiques Grup a: pagina 46 i 47 exercicis 9,11,1213 i 14.                                                                        Catala:Fitxa de determinats quantitatius indefinits exercicis 16,1,2, i 3.