DATES DARRERS CONTROLS!!!

DIVENDRES 9: Control de castellà tema 9. DILLUNS 12: Control de català del 3r trimestre. DIMARTS 13: Control de mates temes 13, 14 i 15. DIVENDRES 16: Control de ciències de la revista “Temps era temps”.