Circulars

L’Associació de Pares i Mares del CEIP S’Albufera reparteix les circulars entre tots els alumnes quan hi ha algun tema important a informar.

En aquest espai hi trobareu totes les circulars corresponents al curs 2017/2018.